Nezamestnaní! Získajte kurz ZADARMO cez RE-PAS! Viac info...

Nakopni sa
a začni tvoriť weby

Kompletný online kurz webdesignu

Vyber si z troch kurzov

Web Rebel: Základy tvorby webových stránok

WebRebel je kompletný balík online kurzu webdesignu, ktorý obsahuje všetky moduly, a to HTML/CSS, Responsive Design a Javascript. Všetky tieto technológie sú potrebné na tvorbu každej modernej webovej stránky.

HTML/CSS
Responzívny design
JavaScript + jQuery

HTML/CSS je základom každého webu a prostredníctvom nich tvoríme ich štruktúru, obsah a design. HTML sa stará o obsah, CSS sa stará o prezentáciu, o to, ako obsah (webstránka) vyzerá. Bez ich znalosti nie je možné stať sa plnohodnotným webdesignérom.

Vďaka responzívnemu designu budeme vedieť stránku optimalizovať pre mobilné zariadenia, ako sú tablety alebo mobily. Stránky sa nám budú zobrazovať prehľadne aj na menších obrazovkách, a tým budú dostupnejšie a prehľadnejšie pre návštevníkov webstránky. Responzívny design je dnes štandardom kvalitných webov, pretože už viac ako polovica ľudí navštevuje stránky zo svojho mobilu alebo tabletu.

Javascript je posledný modul kompletného kurzu webdesignu, ktorý našim stránkam pridá interaktivitu, dynamiku cez animácie a zvýši ich použiteľnosť. Modul učí JavaScript prostredníctvom knižnice jQuery. JavaScript sa stará o to, ako sa obsah (web) správa, keď naň klikneme a podobne. Tieto technológie sú nevyhnutnou súčasťou profesionálnych webov.

Zobraziť viac...

Celý kurz tvorí 125 kvalitne pripravených videotutoriálov, ktoré sú dopĺňané o rôzne zadania a príklady na precvičenie jednotlivých tém. Všetky témy sú spracované prakticky a na záver tohto modulu už budete vedieť tvoriť moderné webstránky, optimalizované pre mobilné zariadenia s rôznymi prvkami interakcie.

Súčasťou balíka je prístup do vzdelávacej aplikácie, v ktorej sú všetky študijné materiály rozdelené prehľadne podľa kapitol. Aplikácia ponúka rozhranie na odovzdávanie zadaní a diskusiu medzi študentami. Na záver kurzu má možnosť študent zverejniť svoj finálny projekt a získať tak pracovnú ponuku alebo zákazku na tvorbu webstránky.

Ukážky

Zoznam kapitol

HTML/CSS
 1. Začiatok HTML/CSS kurzu
 2. Úvod do HTML, HTML tagy a prvá stránka
 3. Inštalujeme Sublime Text 3
 4. Doctype a kostra HTML dokumentu
 5. Formátovanie textu v HTML
 6. Developer Tools a správne štruktúrovaný HTML kód
 7. HTML zoznamy - usporiadaný, neusporiadaný a definičný a šafrán
 8. Odkazy, linky, emaily a telefónne čísla
 9. Obrázky, rozmery obrázkov, obrázky v linkoch, hotlinking
 10. Formáty obrázkov, ktoré, kedy a ako použiť a redukcia veľkosti obrázkov
 11. Ako funguje načítanie a zobrazenie internetovej stránky
 12. Úvod do CSS, CSS vlastnosti, CSS selektory a deklarácie
 13. Špecifické CSS selektory, používanie Classov a IDčiek v CSS
 14. Úvod do typografie a kompletný redizajn stránky bez dotyku HTML súboru
 15. CSS box model a všetko je škatuľa
 16. Block level elementy, element DIV a skutočná šírka elementu
 17. Inline elementy, inline-block elementy, element SPAN
 18. 3 spôsoby pridávania farieb v CSS
 19. Typografia, webové fonty a štýlovanie textu v CSS
 20. Základná štruktúra HTML stránky a validácia HTML kódu
 21. Dizajn blogu - základný layout a hlavička
 22. Dizajn blogu - hlavný obsah
 23. Dizajn blogu - pätička a finálne úpravy
 24. CSS kaskáda, špecificita selektorov
 25. Tok dokumentu, pozícia elementov v dokumente a CSS clear float
 26. Layout stránky pomocou CSS float, CSS float contain
 27. Pozícia elementov pomocou CSS position: relative a position: absolute
 28. z-index, position: fixed a ako vycentrovať position: absolute element
 29. CSS background, base64 zakódované obrázky
 30. Úvod do CSS3, CSS3 prefixy a CSS3 gradienty
 31. CSS sprites a CSS3 multi-background
 32. Štýlovanie HTML zoznamov
 33. CSS reset, CSS normalize, úvod do HTML formulárov
 34. Štýlovanie HTML formulárov
 35. Štýlovanie HTML tabuliek
 36. Spätná kompatibilita so starými prehliadačmi
 37. Finálny projekt - dizajnovanie stránky portfólia - 1. časť
 38. Finálny projekt - dizajnovanie stránky portfólia - 2. časť
 39. Facivons, ďalšie HTML meta tagy
 40. Koniec HTML/CSS kurzu
Responsive design
 1. Úvod do responzívneho webdizajnu
 2. Static vs Liquid vs Adaptive vs Responsive
 3. CSS media queries
 4. Prerábka statického blogu na adaptívny dizajn - hlavička
 5. Prerábka statického blogu na adaptívny dizajn - hlavný obsah
 6. Prerábka statického blogu na adaptívny dizajn - pätička a finiš
 7. Viewport, meta viewport na nastavenie šírky zariadenia
 8. Box-sizing: border-box, CSS funckia calc()
 9. Revolučný vzorec pre responzívnu revolúciu, mockups, dizajnovanie v prehliadači
 10. Jednotka em, responzívna typografia
 11. Layout pomocou jednotky em
 12. Mobile First prístup a responzívne obrázky
 13. Dokončenie mobile first stránky a 3 praktické tipy pre responzívny kód
 14. Redizajn statického portfólia do responzívneho layoutu - úvodné nastavenia
 15. Redizajn statického portfólia do responzívneho layoutu - elastická hlavička
 16. Redizajn statického portfólia do responzívneho layoutu - elastický obsah a pätička
 17. Redizajn statického portfólia do responzívneho layoutu - media queries part 1
 18. Redizajn statického portfólia do responzívneho layoutu - media queries part 2
 19. Reponzívna navigácia, používanie jQuery pluginov na štýlovanie formulárov
 20. CSS3 Transforms, CSS3 Transitions
 21. CSS Bootstrap Part 1
 22. CSS Bootstrap Part 2
 23. Úvod do CSS Grid systémov, Bootsrap Grid CSS
 24. Dokončenia Bootstrap gridu, tvorba vlastného CSS grid systému
 25. CSS display: table
 26. Flexbox, CSS display: flex
 27. Flexbox, responzívny layout cez display: flex
 28. Obrázky v dobe responzíveho dizajnu a Retiny
 29. Vektorové obrázky, nový img srcset atribút, nový HTML picture element
 30. Best practices pre responzívne obrázky, figure a figcaption HTML elementy
 31. Background stránky cez responzívny obrázok, Background stránky cez video
 32. Koniec Responsive Webdesign kurzu
Javascript
 1. Úvod do JavaScriptu a jQuery
 2. Úvod do programovania - Javascript konzola a premenné
 3. Úvod do programovania - čísla a reťazce
 4. Úvod do programovania - polia a objekty
 5. Úvod do programovania - funkcie a metódy
 6. Document Object Model, reprezentácia HTML kódu v prehliadači, vzťahy medzi elementami
 7. jQuery, pridanie knižnice do stránky lokálne alebo cez CDN
 8. Úvod do jQuery animácií a reťazenie metód
 9. jQuery metódy, getter/setter princíp
 10. Vlastné jQuery animácie
 11. Javascripty v hlavičke vs. na konci HTML body elementu
 12. Document ready funkcia, kompatibilita jQuery s inými Javascript knižnicami
 13. Úvod do Javascript eventov / udalostí
 14. Traverzovanie po DOM (Document Object Model)
 15. Akordeón efekt, jQuery event object
 16. Manipulácia s DOM, vytváranie a mazanie HTML elementov
 17. Manipulácia s DOM časť druhá, pokročilé jQuery selektory
 18. Eventy, event listener, event handler, vybublávanie, delegácia
 19. Event object, podmienky, ternárny operátor, zastavenie animácií, príprava na Lightbox 20: jQuery Image Lightbox #1
 20. jQuery Image Lightbox #2
 21. Animácia scrollovania #1
 22. Animácia scrollovania #2, Javascript callback funkcie
 23. Späť na vrch, ako pán!
 24. jQuery image slider, menič obrázkov
 25. jQuery image slider, časť druhá
 26. Javascript object literal pattern
 27. Slider ako object literal pattern s nastaveniami od usera cez jQuery.extend()
 28. Pokročilé jQuery animácie #1 - spolupráca jQuery a CSS3
 29. Pokročilé jQuery animácie #1 - animovanie farieb
 30. Galéria obrázkov rozdelená na viac strán
 31. CSS3 animovaná galéria, HTML5 data atribúty, práca so stringami v Javascripte
 32. Dokončenie galérie, Javascript Prototype, tajné dáta cez jQuery.data()
 33. Viacstránková galéria cez AJAX, princíp Request-Response
 34. AJAXová galéria pomocou jQuery.load() metódy
 35. Vylepšenie AJAX galérie cez jQuery.ajax() metódu
 36. Pokročilý AJAX - asynchrónny javascript, JSON, princíp promises a metóda jQuery.each()
 37. Interface knižnica jQuery UI, jej metódy a eventy
 38. jQuery UI Slider, Tooltip, pokročilé používanie UI komponentov a komunikácia medzi nimi
 39. Úvod do jQuery pluginov
 40. Vlastný jQuery lightbox plugin
 41. Dokončenie jQuery pluginu, aby mal schopnosť prijímať nastavenia od usera
 42. jQuery Parallax efekt
 43. jQuery Parallax efekt, časť druhá a taktiež ba priam posledná
 44. Záver webdesigner kurzu

Web Rebel PHP: Tvorba dynamických webov

Weberebel PHP je pokračovanie prvého úvodného balíka Rebel, kde budeš programovať dynamické webové stránky v jazyku PHP, ktoré budú komunikovať s databázou MySQL. Stránky budú komunikovať s užívateľom, ktorý môže prostredníctvom formulárov posielať informácie ako napr. obrázky, správy alebo iné a tým vytvárať rôzny obsah.

Po absolvovaní kurzu budeš vedieť vytvoriť vlastný CMS systém, e-shop alebo sociálnu sieť, na ktorej budú môcť komunikovať užívatelia medzi sebou.

Zobraziť viac...

Na úvod kurzu sa dozvieš, aký je rozdiel medzi statickými a dynamickými stránkami, aké sú tzv. back-endové jazyky a čo sú to frameworky. Po nastaveniach a úvode do programovania si prejdeš jazyk PHP a spravíš niekoľko praktických príkladov. Naučíš sa, ako preposielať dáta medzi PHP a JavaScriptom cez JSON.

V druhej časti kurzu sa dozvieš ako pracovať s MySQL databázou, ako používať AJAX a spravíš si aj login do aplikácie s registráciou užívateľov. Počas kurzu budú vysvetlené konvencie pri programovaní, aby sa v kóde vyznali aj ďalší programátori. Zvládneš používanie Cookies a Sessions a v kurze sa budeme venovať aj bezpečnosti tvojej aplikácie (XSS, SQL injection).

Tento kurz je tvorený 116 kapitolami, ku ktorým pribúdajú nové aktualizácie spolu s rôznymi zadaniami, na ktorých si všetko precvičíš. Na záver kurzu budeš vedieť vytvoriť kompletnú webovú aplikáciu, ktorá bude mať tebou požadované funkcie.

Súčasťou balíka je prístup do vzdelávacej aplikácie, v ktorej sú všetky študijné materiály rozdelené prehľadne podľa kapitol. V diskusii je možné klásť otázky, na ktoré odpovedajú študenti alebo inštruktor. Po tomto kurze môžeš začať kariéru Webdevelopera a realizovať akýkoľvek nápad na internete.

Ukážky

Zoznam kapitol

 1. Úvod do kurzu, statické vs dynamické stránky
 2. Čo sú backend jazyky a prečo PHP?
 3. Čo sú frameworky a prečo Laravel?
 4. Rozbitie stránky na kúsky + programátor má byť lenivý
 5. Ako zistíme, na ktorej podstránke sme
 6. Navigácia, menu stránky cez PHP + keď neviem, gúgľujem
 7. Automatizujeme navigáciu + nájdeme súbory cez PHP
 8. Automatizujeme navigáciu, part 2
 9. Úvod do tvorby webových aplikácií - Klient / Server princíp
 10. Úvod do tvorby webových aplikácií - Request / Response princíp
 11. Localhost, PHP server na počítači, AMP Stack (Apache, MySQL, PHP)
 12. Nastavíme Mac pre web development - Skryté súbory, plné cesty k súborom, klávesnica
 13. Nastavíme Mac - Rýchle animácie, lepšia konzola, command line devtools
 14. Nastavíme Mac - PHP, Environment Variables, PATH
 15. Nastavíme Mac - Hombrew package manager
 16. Nastavíme Mac - Node, npm, bower, composer, xdebug, brew tap
 17. Nastavíme Mac - Princíp package managerov a PHP Composer
 18. Nastavíme Mac - Inštalujeme Laravel, Xdebug, Dash
 19. Nastavíme Windows pre web development - Nastavenia systému, Windows admin práva
 20. Nastavíme Windows - Klávesnice, Cmder git cygwin konzola
 21. Nastavíme Windows - MAMP, systémové premenné
 22. Nastavíme Windows - Nastavenia php.ini, package / dependency manager
 23. Nastavíme Windows - Environment variables, PATH
 24. Nastavíme Windows - Composer, node.js, npm, bower
 25. Nastavíme Windows - PHP xdebug
 26. [BONUS] - Chyba "CLI prestal fungovať" vo Windows konzole
 27. TODO appka - Úvod a proces výučby
 28. TODO appka - PHPStorm a HTML kód aplikácie
 29. Spracovanie dát z formuláru, GET request, POST request, query string
 30. Na čo sú nám databázy a zobrazovanie PHP chýb?
 31. Zobrazenie PHP errorov a zmena php.ini nastavení
 32. Ako pridať package cez composer require
 33. PHP include vs require vs require_once a spojenie s databázou
 34. Databáza - DB SELECT, načítanie údajov z databázy
 35. Databáza - DB INSERT, vloženie údajov do databázy
 36. Composer update, PHP Error, Whoops a užitočnejšie výpisy chýb
 37. Ako vytvoriť databázu a rozchodiť appku, phpMyAdmin, adminer, SQL import
 38. AJAX - jQuery cez bower, exclude adresárov v PHPStorme
 39. AJAX - Uloženie novej položky do databázy cez AJAX
 40. AJAX - Zobrazenie AJAXom vloženého prvku cez fajnú animáciu
 41. AJAX - Ovládanie klávesnicou a rozmýšľanie nad prioritami
 42. Editačný formulár a vlastná 404 not found stránka
 43. Tvorba kódu, konzistentnosť, refactoring, prepisovanie a hrdosť na kód
 44. Databáza - DB UPDATE, upravenie hodnoty v databáze na novú
 45. Edit a Delete linky na editačný formulár
 46. Dizajn aplikácií, rozmýšľanie nad prioritou a pointou každej feature
 47. Databáza - DB DELETE, vymazanie záznamu z databázy, crawlers & robots
 48. Ako prepojiť HTML element s DB riadkom cez IDčko + globálne premenovanie
 49. Nech PHP aj AJAX používajú ten istý HTML kód, AJAX edit / delete linky
 50. Adresa stránky v Javascripte, ako v JS čítať hodnoty a nastavenia z PHP a CSS
 51. JSON, json_encode, json_decode, preposielanie dát medzi PHP a Javascriptom
 52. PHP funkcie isset, empty, global, vlastné PHP funkcie show_404 a get_item
 53. PHP is_ajax, ako v PHP zistiť, či request je AJAX, učesanie TODO appky
 54. Programovanie - Základy programovania
 55. Programovanie - Filozofovanie o programovaní
 56. Nastavenie Live Edit v PHPStorme, automatický resfresh stránky
 57. Programovanie - Premenné
 58. Programovanie - PHP premenné v praxi, správne názvy premenných
 59. Programovanie - Dátové typy, čísla, integer, float, modulus, type casting
 60. Programovanie - Boolean, if else elseif, ako PHP vyhodnocuje hodnoty a typy
 61. Programovanie - PSR-2 coding style, Content Type header
 62. Programovanie - Stringy, apostrofy vs. úvodzovky, zalamovanie textu
 63. Programovanie - Skryté znaky, new line, line feed LF, carriage return CR
 64. Programovanie - Polia, PHP Array, unset count sort push pop shift unshift
 65. Prechádzanie cez polia, cykly, PHP Loops, foreach while
 66. For loop, vyskočenie z cyklu, continue break, array_filter array_values
 67. Multi-dimenzionálne, asociatívne polia (for real, skutočný názov)
 68. Explode implode map trim, skrátený zápis pre PHP echo
 69. Objekty, PHP Object, kedy asociatívne pole a kedy object, a konverzie medzi nimi
 70. PHP dokumentáciia kedy použiť PHP kedy Ruby, užitočné array a string funkcie
 71. Matice, cyklenie v cykloch, ako zisťovať a overovať dátové typy premenných
 72. Funkcie 1 - Kedy ich vytvárať, ternárny operátor, parametre a argumenty funkcií
 73. Funkcie 2 - Správne názvy funkcií, premenné vo vnútri a mimo funkcie
 74. Funkcie 3 - Funkcií pre lepšiu čitateľnosť kódu, formátovanie čísel v PHP
 75. Funckie 4 - Default hodnoty, variabilný počet argumentov, DocBlock komentáre
 76. Funkcie 5 - Local global premenné, PHP $_SERVER a $GLOBALS
 77. Funkcie 6 - $_SERVER, HTTP_REFERER, redirect status code, func_get_args
 78. Zápisník - Zapisovnie do súboru, timestamp, JSON na ukladanie dát
 79. Zápisník - Čítanie zo súboru, default ?: operátor, formátovanie textu a dátumu
 80. Zápisník - JSON vs PHP serialize, == vs ===, ošetrenie vstupov a prihlásenie
 81. XSS Cross-site scripting, spracovanie viacerých inputov s rovnakým name
 82. MySQL úvod, syntax, databázové debug funkcie
 83. COOKIES, SESSIONS
 84. Session flash message, alerty o úspechu a neúspechu
 85. MySQL - SELECT, MySQL funkcie, formátovanie dátumu, textu a peňázov
 86. MySQL - SELECT 2, usporiadanie, limity, štatistické funkcie
 87. MySQL - INSERT, NULL, DEFAULT, IS NULL, NULLIF
 88. MySQL - UPDATE, DELETE, CREATE, TRUNCATE, DROP
 89. MySQL - SELECT 3, LIKE, COUNT(*) vs COUNT(1), úvod do JOIN
 90. MySQL - INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, OUTER JOIN, UNION, MULTI DELETE
 91. GROUP BY, HAVING vs WHERE, JOIN vs SUBQUERY, DISTINCT, poradie MySQL príkazov
 92. MySQL - Vytvorenie databázy pre Blog, CREATE TABLE a CREATE TRIGGER
 93. MySQL - Vzťahy 1:N, 1:1, M:N, PIVOT tabuľky, funkcia GROUP_CONCAT
 94. Blog - Magic konštanty __DIR__ a __FILE__, realpath cesty, filtrovanie dát, filter_var
 95. Blog - Čisté URL adresy, odstrániť index.php z adresy, .htaccess
 96. Blog - Čisté adresy, URI segmenty, Routing PART 1
 97. Blog - Čisté adresy, URI segmenty, Routing PART 2
 98. Blog - Pripojenie na databázu, PHP Data Objects, PDO Error modes
 99. PHP try catch, Exceptions, logovanie errorov do súboru
 100. Blog - Získanie, naformátovanie, očistenie a zobrazovanie príspevkov
 101. Blog - Automatická príprava postu na výpis, SQL Injection
 102. SQL Injection, PDO Prepared Statements
 103. Blog - Zoznam príspevkov patriacich tagu, Refactoring
 104. Blog - Editačný formulár, predvyplnenie hodnôt, predvyznačenie tagov
 105. Blog - Editácia, sanitácia, validácia, UPDATE príspevku
 106. Blog - Pridanie nového príspevku, INSERT post, validácia
 107. Blog - Mazanie, DELETE post, znovu-vyplnenie inputov ak neprejde validácia
 108. Login, PHP autentifikácia, autorizácia, HASH funkcie
 109. Autorizačné, Autentifikačné pekidže
 110. Nastavenie PHPAuth, PART 1
 111. Nastavenie PHPAuth, PART 2
 112. Registrácia používateľa, odosielanie emailov cez PHP
 113. Login, prihlásenie používateľa
 114. Login, logout, get_user, pomocné funkcie, skrytie obsahu za loginom
 115. Autorizácia, posty patria userom, majú autorov, KONIEC
 116. Záver PHP a MySQL kurzu

Web Rebel Laravel: Tvorba dynamických webov 2

Laravel je momentálne jeden z najpopulárnejších frameworkov v jazyku PHP, vďaka ktorému si uľahčíš vývoj webových aplikácií. Na tento kurz je potrebná znalosť HTML/CSS a jazyka PHP.

Začiatkom kurzu ti predstavíme framework Laravel a všetky jeho súbory a súčasti. Dozvieš sa všetko potrebné o objektovo orientovanom programoaní (OOP), ako manažovať package, tvoriť formuláre, zabezpečovať validácie a veľa ďalšieho.

Ukážeme si, ako vytvoriť blog za 2 minúty :)

Zobraziť viac...

Ďalej sa budeme zaoberať vecami ako sú routy, helpre, migrácie databáz, ukážeme si ako funguje RESTful API a pod. V kurze ti vysvetlíme, ako spraviť prihlasovanie do tvojej aplikácie cez Facebook, Google alebo GitHub, vytvoríš si vlastné API, budeš vedieť ako importovať a exportovať údaje z a do Excelu. Naučíš sa naprogramovať pridávanie komentárov cez AJAX a užívateľské role. Toto všetko si prejdeme postupne na praktických príkladoch.

Kurz tvorí približne 120 kapitol, ku ktorým pribúdajú nové aktualizácie spolu s rôznymi zadaniami, na ktorých si všetko precvičíš. Tento balík je určený už pre pokročilejších vývojárov, ktorí už majú HTML/CSS a PHP zvládnuté.

Súčasťou balíka je prístup do vzdelávacej aplikácie, v ktorej sú všetky študijné materiály rozdelené prehľadne podľa kapitol. V diskusii je možné klásť otázky, na ktoré odpovedajú študenti alebo inštruktor. Po tomto kurze môžeš začať kariéru Webdevelopera a realizovať akýkoľvek nápad na internete.

Ukážky

Zoznam kapitol

 1. Úvod do kurzu - Prečo, čo, kedy, načo frameworky a koľkej?
 2. Nastavíme Mac pre web development - Skryté súbory, plné cesty k súborom, klávesnica
 3. Nastavíme Mac - Rýchle animácie, lepšia konzola, command line devtools
 4. Nastavíme Mac - PHP, Environment Variables, PATH
 5. Nastavíme Mac - Hombrew package manager
 6. Nastavíme Mac - Node, npm, bower, composer, xdebug, brew tap
 7. Nastavíme Mac - Princíp package managerov a PHP Composer
 8. Nastavíme Mac - Inštalujeme Laravel, Xdebug, Dash
 9. Nastavíme Windows pre web development - Nastavenia systému, Windows admin práva
 10. Nastavíme Windows - Klávesnice, Cmder git cygwin konzola
 11. Nastavíme Windows - MAMP, systémové premenné
 12. Nastavíme Windows - Environment variables, PATH
 13. Nastavíme Windows - Nastavenia php.ini, package / dependency manager
 14. Nastavíme Windows - Composer, node.js, npm, bower
 15. Nastavíme Windows - PHP xdebug
 16. [BONUS] - Chyba "CLI prestal fungovať" vo Windows konzole
 17. Inštalácia Laravelu, Prehľad súborov a adresárov frameworku
 18. Prehľad súborov a adresárov frameworku, PART 2
 19. Routes, Views, Laravel IDE Helper na dopĺňanie kódu
 20. Laravel Views, HTML šablóny, Master layout
 21. Premenné v šablónach, 3 spôsoby posielania dát do views
 22. Controller, REST, Model-View-Controller (MVC) princíp
 23. Error messages, 404 stránka, Maintenance mód
 24. Prehodenie HTML stránky do Laravelu, Rozšírenie sekcíi, Unescaped výpisy
 25. Ako získať všetky routes + Berte pravidlá s rezervou
 26. Namespaces, Ako zdieľať dáta / poslať dáta do všetkých views
 27. URL parametre, Ako odchytiť všetky adresy, jedna route pre všetko
 28. Pridávanie Laraval packagov, HTML/Form Builder, CSRF
 29. Form Builder PART 2, Request method injection
 30. Validácia PART 1, zobrazenie validačných errorov, predvypĺňanie inputov
 31. Validácia PART 2, uloženie do databázy, flash message
 32. Blade 2 (2002) by Guillermo del Toro - forelse, unless, include, partials
 33. PHPStorm - Rozdiel medzi text editorom a IDE
 34. PHPStorm - Téma, Color Scheme, Fonts
 35. PHPStorm - Command Palette, filtrovatelné zoznamy, nastavenia editora
 36. PHPStorm - Minimalizmus, Search Everywhere, klávesové skratky, viac kurzorov
 37. PHPStorm - Klávesové skratky a ťažké PHPStorm frajeriny
 38. PHPStorm - Skratky, obaľovanie kódu Emmetom, automatický Code Formatting
 39. PHPStorm - Generovanie, refactoring, automatické vytváranie kódu
 40. PHPStorm - File Templates, Dash, Xdebug, rady pre zrýchlenie PHPStormu
 41. BLOG - Ako spraviť Laravel blog za 2 minúty alebo 60 (1/3)
 42. BLOG - Ako spraviť Laravel blog za 2 minúty alebo 60 (2/3)
 43. BLOG - Ako spraviť Laravel blog za 2 minúty alebo 60 (3/3)
 44. Laravel Blog - čisté PHPčko vs. framework
 45. PHP webserver, ako s Laravel aplikáciou na skutočnom hostingu
 46. Laravel Blog - rozbiehame novú aplikáciu
 47. Implicit Routes, Implicit Controllers
 48. Named Routes, RESTful Resource Controllers
 49. Laravel IDE Helper, naučíme editor dopĺňať kód z Forms & HTML packagu
 50. Laravel Blog - Login a Register formulár na 2 spôsoby
 51. Pripojenie na DB, kontrolné výpisy, Artisan Tinker
 52. Database Migrations 01
 53. Migrations Artisan make migration, rollback, reset
 54. Migrations Laravel Generators Package
 55. Migrations Kedy, načo a prečo
 56. AUTH - login a registrácia v Laravel 5.1
 57. Úprava vstavaného AUTH systému, PHP Traits, Flash messages
 58. Middleware - ako na podstránku pustiť iba ak je user prihlásený
 59. Laravel sa mení, v nových verziách môžu veci fungovať inak
 60. Models, Eloquent ORM
 61. Mass Assignment Exception, generovanie modelov, Route Groups
 62. Accessors, Mutators, JSON Formatter
 63. Ako pridať vlastný helper file + funkcie špecifiké pre model
 64. 404 Not Found page, ak nenájdeme podstránku
 65. Rozšírenie model objektu o nové atribúty (cez Eloquent Accessors)
 66. Eloquent vzťahy medzi modelmi (hot)
 67. Tagy, usporiadanie a sychronizácia many-to-many (M:N) vzťahov
 68. Vytváranie formulárov, Konzolové aliasy, PHPStorm Live Templates 1
 69. PHPStorm Live Templates 2
 70. Manuálna validácia, ako vytvoriť model napojený na iný model
 71. Automatická validácia cez Request
 72. DELETE, PUT, PATCH http requesty, Edit form, Fom Model Binding
 73. Update validácia, Refactoring, čistiace práce
 74. View Composers, automatické posielanie dát do konkrétnych views
 75. Prechod z ID na Slugy
 76. Čistiace práce pokračujú, Pagination, rozdelenie postov cez viac stránok
 77. Mazanie, Autorizácia, práva používateľov, aby každý mohol mazať len vlastné
 78. Autorizácia cez ACL (Access Control Lists)
 79. OOP objektovo orientované programovanie - trieda vs objekt
 80. OOP konštruktor, $this
 81. OOP dedenie, extends
 82. OOP procedurálne vs objektovo orientované programovanie
 83. OOP getters, setters
 84. OOP public, private, protected
 85. OOP namespaces, psr-4 autoloading
 86. OOP static
 87. OOP abstract, interface, trait
 88. OOP blog na objektovo orientovaný spôsob
 89. OOP nie je všetko
 90. OAuth Prihlásenie sa cez Github účet
 91. OAuth Prihlásenie cez Github, Access Token teória
 92. OAuth Prihlásenie sa cez Facebook účet
 93. Preklad Multi-jazyčná stránka
 94. Preklad Multi-jazyčná stránka
 95. Preklad Množné čísla, dátumy
 96. Preklad Prepínanie medzi jazykmi, každý user si môže zvoliť vlastný jazyk
 97. Úvod do API - CURL, JSON Formatter, Postman
 98. HTTP Requesty z PHP aplikácie cez Guzzle, získame OAuth chránené údaje z Githubu
 99. API - Lumen, Route Prefixes, Namespaces
 100. RESTful API 01
 101. RESTful API Transform, POST request, Basic Auth
 102. Cache
 103. Eventy + Dôležitá optimalizácia Laravel stránky pred vypustením do sveta
 104. Práca so súbormi, Export do Excelu
 105. Import z Excelu, Log do súboru
 106. Cron
 107. Roles, Permissions, či má používateľ Admin práva
 108. Upload súborov validácia poľa hodnôt, vlastné validačné správy
 109. Upload súborov uloženie, presunutie a premenovanie súboru
 110. Upload súborov evidovanie súborov v databáze
 111. Upload súborov vylistovanie a mazanie súborov
 112. User Edit Form - zmena mena, hesla, pridanie avatar ikonky
 113. Upload Refactor Ako volať metódu controllera z iného controllera
 114. Upload Refactor Morphovanie modelov, upload súborov k rôznym modelom
 115. Upload a spracovanie obrázkov 01
 116. Upload a spracovanie obrázkov avatar ikonka
 117. Diskusia - Pridávanie komentárov
 118. Diskusia - Pridávanie komentárov cez AJAX
 119. Záver kurzu
 120. OCD

Kampaň

Partneri

Kurz získal 1.8.2015 akreditáciu Ministerstva školstva SR